logo_avanza

mainimg_avanza

menuleft_avanza Hem Produkter Uthyrning Forum Partners Om oss Kontakta oss / hitta hit

  Uthyrning


Ett bra sätt att lära känna de olika modellerna av hopfällbara kajaker och kanoter och luftkanoter är att hyra för kortare eller längre tid. I hyran ingår paddel och flytväst. Bokningsvillkor se nedan.

Du kan även hyra upplåsbara kanoter Gumotex Orinoco och Alpacka Raft och få annan service från:

Arctic Heli i Kiruna

ArcticHeli-Loggo.jpg

Outrent i Kiruna 

Packraft

Veckoslut

Vecka

Alpacka Raft Classic S

Alpacka Raft Classic M

800:-

800:-

1 600:-

1 600:-

Alpacka Raft Classic L

Alpacka Raft Mule

Alpacka Raft Caribou

800:-

800:-

800:-

1 600:-

1 600:-

1 600:-

Alpacka Raft Explorer 42

 800:-

1 600:-

Alpacka Raft Gnu

800:-

1 600:-

Feathercraft BayLee 1

800:-

1 600:-

Uppblåsbara kajaker

Gumotex Swing 1

650:-

1 300:-

Gumotex Twist 1

650:-

1 300:-

Gumotex Twist 2

650:-

1 300:-

Gumotex Solar 410 C

750:-

1 500:-

Gumotex Framura

850:-

1 700:-

Gumotex Halibut fiskekajak

950:-

1 900:-

Hopfällbara kajaker

Klepper Aerius Classic I 450

1 300:-

2 600:-

Klepper Aerius Expedition II 545

1 600:-

3 200:-

Klepper Aerius Expedition XXL 585

1 700:-

3 400:-

Uppblåsbara kanoter

Gumotex Palava

850:-

1 700:-

Gumotex Scout

850:-

1 700:-

Gumotex Baraka

850:-

1 700:-

Gumotex Alfonso fiskekanot

1 200:-

2 400:-

Hopfällbara kanoter

Pakboats PakCanoe 150T

1 300:-

2 600:-

Övrig utrustning

Enkelpaddel för kanot

100:-

200:-

Dubbelpaddel för kajak

200:-

400:-

WindPaddle Sails Adventure Sail

150:-

300:-

Kanotvagn

60:-

120:-

Flytväst

50:-

100:-

Länspump

40:-

80:-

Paddelflottör

40:-

80:-

Paddelhandskar

30:-

60:-

Vattentät packsäck från Ortlieb

40:-

80:-

Tält från The North Face

600:-

1 200:-

Bokningsvillkor

 

Allmänt

Simkunnighet krävs.

Flytväst skall alltid användas vid paddling. Vid paddling under den kalla årstiden rekommenderas torrdräkt eller motsvarande.

För din/er säkerhet lämna ett färdmeddelande.

Vid paddling i främmande vatten skall nödvändig information inhämtas om de lokala förhållandena såsom väder, strömmar, tidvatten etc.

Kanoten levereras normal nermonterat. Kunden ansvarar för montering enligt bifogad monteringsanvisning och/eller instruktioner från Avanza Kayak & Outdoor.

Om kanoten skall fraktas t ex med post, flyg etc är det viktig att kanoten emballeras väl för att undvika transportskador.

Forspaddling får endast kajaker/kanoter som är anpassade för detta ändamål användas samt att kanotisten har erfarenhet för forspaddling.

För segling av kajak krävs nödvändiga kunskaper.

Vid försening i samband med avhämtning eller återlämning av kanot skall kunden snarast möjligt meddela Avanza Kayak & Outdoor.


Avanza Kayak & Outdoor förbehåller sig rätten att neka hyra ut till den som uppträder olämpligt. Vid svårare fall, t ex lagbrott eller underlåtenhet att bära flytväst under paddling, har Avanza Kayak & Outdoor rätt att återta hyrd utrustning under pågående hyrestid. Erlagd hyra återbetalas vid sådana fall inte.

Bokning och betalning

Bokning sker lämpligast per telefon. Vid bokning tidigare än sju dagar före första hyresdagen skall bokningsavgiften på 300:- ha erlagts. Resterande hyresbelopp erläggs vid avhämtning av utrustning. Vid bokning från sju dagar fram till första hyresdagen skall hela hyresbeloppet erläggas som bokningsavgift.

Vid avhämtning av hyrd utrustning skall legitimation uppvisas.

Avanza Kayak & Outdoor förbehåller sig rätten till att betrakta bokning som ogiltig om bokningsavgift inte erlagts enligt ovan eller enligt annan ömsesidig överenskommelse.

I det fall hyrd utrustning skall fraktas till kund svarar kunden för den kostnaden.

Avbokning

Sker avbokning tidigare än sju dagar före första hyresdagen, återbetalas 50 % av bokningsavgiften dvs 150:-. Sker avbokning från sju dagar fram till första hyresdagen, återbetalas inte bokningsavgiften.

Avbeställningsskydd kostar 75:- per kanot och måste tecknas och betalas i samband med bokningen. Kunden erhåller samtliga erlagda avgifter i retur med undantag för kostnaden för avbokningskyddet.

 

Ansvar

Att paddla kajak är juridiskt jämförbart med att framföra vilken annan fritidsbåt som helst, och sker därför helt och hållet under paddlarens ansvar och på dennes egen risk.

Hyrd utrustning skall återlämnas i ursprungligt skick och antal. Vid skadad eller förlorad utrustning är kunden ersättningsansvarig.

Avanza Kayak & Outdoor har inga försäkringar som skyddar kunden. Utrustningen är endast försäkrad gentemot 3:e man. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen gäller för hyra av kanot.

Utrustningen skall vara väl rengjord vid återlämnandet. För den händelse utrustningen inte är rengjord debiteras kunden 150:- för rengöringsarbete.

 

Allemansrätt och friluftsvett

Allemansrätten ger oss möjlighet att på ett unikt sätt vistas i vår natur. Men det innebär också att vi alla har ett gemensamt ansvar för naturen och för allemansrättens upprätthållande. Det enda spåret efter en kanotist ska vara några virvlar i vattnet.

På många ställen i skärgården finns torrdass och soptunnor – använd dem! Om du besöker andra platser, ta med dina sopor därifrån till närmaste soptunna.

Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker sönder! Observera att det ofta råder generella eldningsförbud p g a brandrisk vid sommartorka.

Respektera regler i naturreservat och andra skyddade områden. Observera att det finns fågel- och sälskyddsområden med landstigningsförbud vissa delar av året, och att detta förbud gäller även det ikringliggande vattenområdet.

 

God tur!

 

 

IMG_2255.JPG 

©2020 Avanza Kayak & Outdoor